Ubezpieczenie szkolne NNW

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie szkolne?

Wiesz za co płacisz! Każdy otrzymuje indywidualne potwierdzenie ubezpieczenia wraz z zakresem.

Dopasuj ubezpieczenie do potrzeb. Wybierz świadomie zakres
i sumę ubezpieczenia.

Możesz kupić ubezpieczenie w każdym momencie roku szkolnego i akademickiego.

Pomoc w przypadku likwidacji szkód.

Wsparcie w procesie leczenia dzięki pakietowi usług Assistance.

Korzyści ubezpieczenia NNW dla ucznia i studenta

Pełna ochrona ubezpieczeniowa w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo), również w ramach zajęć pozaszkolnych: treningi, zawody, sekcje, kluby oraz wyjazdów (obozy, kolonie, wycieczki).

Wypłacanie tzw. świadczenia „za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku (konieczność min dwóch wizyt lekarskich).

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, również w wyniku choroby. Ubezpieczenie obejmuje również pobyt w szpitalu w wyniki zachorowania na COVID-19.

Wysoki limit na zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (m.in.: koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów, zakupu leków, rehabilitacji).

Wysoki limit na zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych (w tym okulary, soczewki, aparaty słuchowe).

Wysoki limit na zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych w tym implantów.

Brak wyłączeń za szkody powstałe wskutek terroryzmu w Ameryce Północnej i większości krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Zakres terytorialny: NNW: cały świat z wyłączeniem Iranu, terytorium Ukrainy, Rosji i Białorusi, KL: na terenie RP.

Warianty ubezpieczenia i rodzaje świadczeń Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 39 zł 59 zł 78 zł 117 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Rodzaje świadczeń Wysokość świadczenia
Śmierć w wyniku NW na terenie placówki 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
Śmierć w wyniku NW 15 000 zł 22 500 zł 30 000 zł 45 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
a) uszczerbek w wysokości 100%
b) uszczerbek częściowy
    – % sumy ubezpieczenia za % uszczerbku

10 000 zł 
100 zł

15 000 zł
150 zł

20 000 zł
200 zł

30 000 zł
300 zł
W przypadku braku trwałego uszczerbku (2 wizyty lekarskie) 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł
Zwrot kosztów leczenia NNW, kosztów rehabilitacji, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, zakup lekarstw i środków opatrunkowych do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 000 zł do 9 000 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych (w tym okulary, soczewki, aparaty słuchowe) do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, w tym implantów. do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł
Śmierć z powodu nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Rozstrój zdrowia spowodowany sepsą. 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Amputacja kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć rodzica w wyniku NW 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Pobyt w szpitalu na terenie RP niezależnie od przyczyny (NW, choroba) 25 zł / dzień 25 zł / dzień 25 zł / dzień 25 zł / dzień
Assistance tak tak tak tak
Wyczynowe uprawianie sportu (z wyłączeniem sportów ekstremalnych) tak tak tak tak
Składka roczna 39 zł 59 zł 78 zł 117 zł
Kod polecający
Jeżeli nie posiadasz kodu, zostaw to pole puste